O Nas

Dane Centrum:

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie im. Jana Pawła II

Dyrektor/Ordynator Oddziału – specjalista neurolog-Mariusz Kowalewski

ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

tel. (094) 373-38-05
fax (094) 373-38-05 wewn.33

e-mail: borne@centrumsm.eu

Opłaty za turnus prosimy wpłacać na:

Konto: Pomorski Bank Spółdzielczy,
72 8581 1056 0300 3102 2000 0001

 

 

Dane Spółki:

SM Spółka z o. o.
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

tel. (094) 373-38-05
fax (094) 373-38-05 wewn.33

e-mail: borne@centrumsm.eu

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000261779
NIP 6731817776
REGON 320234428

Zarząd:  jednoosobowy, prezes- Pani Dorota Anikiej.

Rada nadzorcza:

Przewodniczący – Pan Włodzimierz Fil
Członek – Pan Adam Kłusek

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską:

zporr

Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia dla projektu pt.: Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na Ośrodek dla osób chorych na SM w Bornem Sulinowie, są współfinansowane przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

ogolne_052012