Nasz Patron

  Z niezmierną przyjemnością informujemy Państwa, że w dniu 26 maja 2010 roku oficjalnie nadaliśmy Centrum imię Jana Pawła II.

papiez

 

Tak wygląda miejsce w Centrum upamiętniające ten dzień.

„Otwórzcie Drzwi Człowiekowi” – przez ponad trzyletni okres naszej działalności staraliśmy się wypełniać Misję Centrum, którą jest prowadzenie wielowymiarowej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Cieszymy się z Państwa sukcesów, mamy ogromną satysfakcję z zaufania do nas oraz z wdzięczności jaką nas obdarowujecie. Nasze wspólne spotkania oraz wzajemna praca tworzą relacje osobowe, które z jednej strony pozwalają nam realizować powołanie, a z drugiej przyczyniają się do poprawy Państwa jakości życia.

Jesteśmy z Państwem od trzech lat, ten okres naszej działalności uprawnia nas do oficjalnego otwarcia Centrum Rehabilitacji na Stwardnienie Rozsiane i nadania mu imienia Jana Pawła II. Nauczanie Karola Wojtyły i cały pontyfikat Papieża był nastawiony na człowieka, a szczególnie na człowieka cierpiącego. Taka postawa naszego Patrona będzie umocnieniem dla chorych, a nam pozwoli wytrwać w powołaniu. Imię Jana Pawła II nie jest tylko hasłem, które miałoby być użyte do zmiany pozycjonowania marki i nowego wizerunku Centrum, ale gwarancją i chęcią do dalszego propagowania rehabilitacji wielowymiarowej, której podmiotem jest osoba chora we wszystkich aspektach swojego człowieczeństwa.