Personel

W Centrum Rehabilitacji zatrudniona jest kadra o wysokich kwalifikacjach i bardzo dobrych kompetencjach zawodowych.Wyróżnia nas praca zespołowa. Są wśród nas fizjoterapeuci, opiekunki medyczne, pielęgniarki specjalizujące się w pielęgniarstwie neurologicznym, lekarze – specjaliści rehabilitacji medycznej, neurolog, urolog, psycholog kliniczny, neurologopeda, socjoterapeuta, muzykoterapeuta, pracownik socjalny, pokojowe.

Niezależnie od posiadanych kwalifikacji, personel Centrum będzie stale podwyższał swoje wykształcenie w ramach naszej placówki jak i poza nią.

Lekarze i terapeuci

Mariusz Kowalewski

neurolog, dyrektor

 

 

 

terapeuci i lekarz Wolski

Od lewej:

1.Grzegorz Pawelski-muzykoterapeuta

2. Monika Kolorz-Perz-prowadzi zajęcia z artterapii

3. Emilia Wałdoch-logopeda

4. Anna Piotrowska-psycholog

5. Ewa Kwiecińska-socjoterapeuta

6.Aleksandra Mielnik- prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną, indywidualne i grupowe wsparcie psychoterapeutyczne-mgr Psychologii (specjalność Neurobiopsychologia) Uniwersytet Gdański, 

7. dr Waldemar Wolski-  urolog

                                                                                                                          

 Rehabilitacja

rehabilitacja

Od lewej:

2. Agnieszka Zaręba- mgr fizjoterapii- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

3. Anna Kulicka- mgr fizjoterapii- Akademia Medyczna w Poznaniu 

4. Leszek Gargul-mgr fizjoterapii- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

5. Michalina Tandecka-mgr fizjoterapii- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

6. Mirosław Emert- kierownik rehabilitacji -mgr rehabilitacji ruchowej-Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

7. Agnieszka Emert- Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Fizjoterapii, Kołobrzeg

8. Renata Rautszko- mgr fizjoterapii- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

9. Małgorzata Stachowiak- lic.fizjoterapii-Wyższa Szkoła Edukacji  i Terapii w Poznaniu

10. Agata Wyszyńska-Stakuć (nieobecna na zdjęciu)- lic.fizjoterapii-Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; mgr pedagogiki ogólnej- Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

11.Małgorzata Witta-(nieobecna na zdjęciu)-Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Fizjoterapii, Konstancin-Jeziorna;

Terapia ręki

Od lewej:

2.Anna Jeszka-mgr Pedagogika specjalna, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Specjalność: Terapia zajęciowa z psychomotoryką-mgr.  

3.Aleksandra Golewska- mgr fizjoterapii,  Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu

4.Małgorzata Chmiel- mgr  Pedagogika specjalna, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Specjalność: Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Pięlegniarki

pielęgniarki

Od lewej:

1.Jolanta Sikorska-pielęgniarka dyplomowana

2.Małgorzata Cygan-pielęgniarka dyplomowana

3.Aneta Zelent- licencjat, pielęgniarka dyplomowana, Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie,

4.Justyna Nowak-mgr Pielęgniarstwo, pielęgniarka dyplomowana, UM w Poznaniu, 

5.Anna Kaleta-pielęgniarka dyplomowana,

6.Dorota Anikiej- mgr , kierownik świadczeń medycznych, pielęgniarka dyplomowana, 

7. Grażyna Gorzyczka-pielęgniarka oddziałowa-Studium Medyczne-wydział pielęgniarstwa we Wrocławiu

Opiekunki

Od lewej:

2.Helena Mazur-opiekunka, pracownik Centrum od 2013 r.

5. Agnieszka Kita-opiekunka, ukończone studia magisterskie-Resocjalizacja-Koszalińska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

6. Ewa Postek-opiekunka, liceum medyczne

Pokojowe

Od lewej:

1. Małgorzata Lis

2.Hanna Guziewicz

3.Iwona Zomer

4. Elżbieta Szłapak

5. Dorota Anikiej

6. Alina  Stępień

7. Agnieszka Groszewska

8. Teresa Szłapak

Pozostali

ksiegowa, kierownik-prezes, pracownik a dministracyjno-socjalny, konserwator

Od lewej:

1.Justyna Kniaź-księgowa

2.Aleksander Szramowiat-konserwator

3. Małgorzata Lewita – pracownik administracyjo-socjalny– licencjat administracji

4. Dorota Anikiej – Kierownik Świadczeń Medycznych, Prezes