Personel

W Centrum Rehabilitacji zatrudniona jest kadra o wysokich kwalifikacjach i bardzo dobrych kompetencjach zawodowych.Wyróżnia nas praca zespołowa. Są wśród nas fizjoterapeuci, opiekunki medyczne, pielęgniarki specjalizujące się w pielęgniarstwie neurologicznym, lekarze – specjaliści rehabilitacji medycznej, neurolog, urolog, psycholog kliniczny, neurologopeda, socjoterapeuta, muzykoterapeuta, pracownik socjalny, pokojowe.

Niezależnie od posiadanych kwalifikacji, personel Centrum będzie stale podwyższał swoje wykształcenie w ramach naszej placówki jak i poza nią.

Prezes Zarządu

Piotr Misztak

 

Psycholog

Joanna Zborowska

                                                                                                                          

 Rehabilitacja

rehabilitacja

Od lewej:

3. Anna Kulicka- mgr fizjoterapii- Akademia Medyczna w Poznaniu 

4. Leszek Gargul-mgr fizjoterapii- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

5. Michalina Tandecka-mgr fizjoterapii- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

6. Mirosław Emert- kierownik rehabilitacji -mgr rehabilitacji ruchowej-Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

7. Agnieszka Emert- Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Fizjoterapii, Kołobrzeg

8. Renata Rautszko- mgr fizjoterapii- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

9. Małgorzata Stachowiak- lic.fizjoterapii-Wyższa Szkoła Edukacji  i Terapii w Poznaniu

10. Agata Wyszyńska-Stakuć (nieobecna na zdjęciu)- lic.fizjoterapii-Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; mgr pedagogiki ogólnej- Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

11.Małgorzata Witta-(nieobecna na zdjęciu)-Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Fizjoterapii, Konstancin-Jeziorna;

12. Małgorzata Piotrowska (nieobecna na zdjęciu)

Terapia ręki

 

Od lewej:

1.Małgorzata Chmiel- mgr  Pedagogika specjalna, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Specjalność: Terapia zajęciowa z psychomotoryką

2.Karolina Kaleta– mgr  Fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

3.Aleksandra Pabian- mgr fizjoterapii,  Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pięlegniarki

 

pielęgniarki

Od lewej:

1. Jolanta Sikorska-pielęgniarka dyplomowana

2. Małgorzata Cygan-pielęgniarka dyplomowana

3. Aneta Zelent- licencjat, pielęgniarka dyplomowana, Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie,

4. Justyna Nowak-mgr Pielęgniarstwo, pielęgniarka dyplomowana, UM w Poznaniu, 

5. Anna Kaleta-pielęgniarka dyplomowana,

 

Opiekunki

 

Od lewej:

1.Ewa Postek-opiekunka, liceum medyczne

2.Helena Mazur- opiekun medyczny

3. Agnieszka Kita-opiekunka, ukończone studia magisterskie-Resocjalizacja-Koszalińska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 

4.Elżbieta Szłapak-opiekunka

5.Iwona Zomer- opiekun medyczny

6. Anna Leśniewska -opiekun medyczny

7.Agnieszka Groszewska -opiekun medyczny

8.Oksana Krizska –opiekunka

9. Alina Stępień-opiekunka

10.Beata Szwinto– opiekunka

Pokojowe

 

Od lewej:

1. Paulina Kęsicka

2.Ewa Wilanowska

3.Hanna Guziewicz

4. Małgorzata Kapłon

Pozostali