Sport motorowodny. Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Sesja fotograficzna. 05.07.2019