Internetowe Konto Pacjenta

Drodzy pacjenci i nie tylko. 😉
Zachęcamy do założenia Internetowego Konta Pacjenta – IKP.
Jest to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Możliwości systemu będą coraz większe, dlatego z czasem zyskasz dostęp do jeszcze większej bazy przydatnych danych o swoim zdrowiu. Aby z niej korzystać należy założyć sobie Profil Zaufany. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Można to zrobić przez internet oraz na internetowym koncie bankowym.

W IKP znajdziesz informacje o:
1.miejscach, w których możesz się leczyć
2.receptach i skierowaniach wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich
3.wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ
4.posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa
5.składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej
6.wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
7.wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa
8.wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
itp

https://pacjent.gov.pl/