Nasze doświadczenie

Jesteśmy Centrum Rehabilitacji specjalizującym się w neurorehabilitacji (rehabilitacji neurologicznej), zajmujemy się głównie chorymi na stwardnienie rozsiane, ale mamy również doświadczenie w rehabilitacji neurologicznej chorych po:

  • udarach mózgu

  • urazach czaszkowo – mózgowych

  • uszkodzeniach rdzenia kręgowego

  • z chorobą Parkinsona

  • oraz chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa

  • z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego

Prowadzimy dodatkowo rehabilitację kobiet po mastektomii.

Praca zespołowa

Wyróżnia nas praca zespołowa, są wśród nas fizjoterapeuci, lekarze–specjaliści rehabilitacji medycznej, neurolog, urolog, pielęgniarki specjalizujące się w pielęgniarstwie neurologicznym i opiekunki medyczne, psycholog kliniczny, neurologopeda, socjoterapeuta, muzykoterapeuta i kapłan.

Wybraliśmy model pracy zespołowej najskuteczniejszy, w którego systemie pracują najlepsze ośrodki w Europie. Jest to model interdyscyplinarny. Ideą tej formuły jest pracować razem dla tego samego. Wymagamy od siebie nie tylko profesjonalizmu w swoich dziedzinach, ale również zdolności wnoszenia własnego wkładu w działania grupy.

Taki sposób pracy pozwala na tworzenie indywidualnych kompleksowych programów rehabilitacji dla poszczególnych chorych, pozwala dostrzec w chorym Osobę.

Synergia

Taki program jest synergistyczny, nastawiony na współdziałanie, przynoszący więcej niż każda dyscyplina może osiągnąć indywidualnie. Takie podejście do chorego osiągamy na drodze wymiany doświadczeń w trakcie regularnych konferencji zespołu rehabilitacyjnego.