Udary mózgu

Udar mózgu to nagłe wystąpienie mniej lub bardziej nasilonych objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego. Najczęstszą przyczyną jest miażdżyca, nadciśnienie tętnicze oraz zatory tętnic mózgowych. Wyróżniamy dwa rodzaje udarów: niedokrwienny (występuje w ok. 80%) i krwotoczny (występuje w ok. 20%).

Objawy zależą od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia tkanek mózgu. Najczęstszym objawem jest niedowład lub porażenie połowicze, zaburzenia czucia oraz afazja, czyli zaburzenia w rozumieniu mowy i niemożność wyrażania myśli słowami. Wystąpić mogą również zaburzenia równowagi, połykania, połowicze niedowidzenie, zaburzenia zachowania i spowolnienie psychoruchowe.

Z podobnymi problemami borykają się chorzy z nowotworami mózgu.

Choroby te prowadzić mogą do niepełnosprawności różnego stopnia, do pełnej zależności od otoczenia włącznie – chory może wymagać pomocy m.in. przy ubieraniu się, myciu, jedzeniu, poruszaniu się, załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Udar mózgu jest więc chorobą całej rodziny.

Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja w znacznym stopniu może zmniejszyć niepełnosprawność chorego i usamodzielnić go.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chorych i ich rodzin proponujemy Państwu kompleksową rehabilitację, o specjalnie dostosowanym do potrzeb pacjenta programie usprawniania, jak również spotkania członków rodzin ze specjalistami: lekarzem (neurolog, urolog, rehabilitant), fizjoterapeutą, psychologiem, neurologopedą.

W naszym ośrodku pacjenci objęci są stałym nadzorem lekarsko-pielęgniarskim, przeprowadzane są badania lekarskie oraz ocena fizjoterapeutyczna wstępna i końcowa z zaleceniem dalszego postępowania. Fizjoterapeuci prowadzący rehabilitacje posiadają certyfikaty stosowanych metod: PNF, PNF w wodzie, NDT Bobath, mobilizacja tkanek miękkich, masaż limfatyczny. W programie rehabilitacji zaplanowane są spotkania pacjenta z psychologiem, neurologopedą, neurologiem, lekarzem rehabilitacji i urologiem.

Rehabilitacja ruchowa obejmuje

KINEZYTERAPIĘ – pacjent pracuje indywidualnie z terapeutą wg programu dostosowanego do jego stanu funkcjonalnego. Prowadzimy usprawnianie najnowszymi i skutecznymi metodami neurofizjologicznymi – PNF, Ibita Bobath, kształtujemy równowagę ciała poprzez zastosowanie platform, balansowej i stabilometrycznej. W rehabilitacji wykorzystujemy również takie urządzenia jak rotory treningowe, rotory eliptyczne, piłki rehabilitacyjne i przybory do nauki chodu.

MASAŻ LECZNICZY – wykonujemy masaż segmentarny, leczniczy, limfatyczny

FIZYKOTERAPIA – zabiegi dostosowane są do stanu zdrowia pacjenta. Oferujemy stymulacje porażeń wiotkich i spastycznych, terapie przeciwbólowe, stymulatory laserowe-punktowe oraz skanujące miejsca bólowe. Na uwagę zasługuje stymulacja urologiczna stosowana w przypadku nietrzymania moczu.

HYDROTERAPIA – Woda jest idealnym środowiskiem do prowadzenia rehabilitacji pacjentów z obniżoną sprawnością fizyczną, gdyż powoduje odciążenie ciała i rozluźnienie mięśni.
Prowadzimy zajęcia w basenie grupowe ogólnousprawniające jak i indywidualne (stosujemy metodę PNF- w wodzie, oraz naukę chodu w wodzie).
Inne zabiegi oferowane:

 • masaże wirowe kończyn dolnych i kończyn górnych

 • kąpiel perełkowa

 • hydromasaż

KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA – to zabieg skuteczny, który łącznie z usprawnianiem ruchowym pozwala na poprawę siły mięśniowej i ruchomości stawów jak również podnosi odporność organizmu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA- dotyczy wielowymiarowego usprawnienia dłoni i całej kończyny górnej. Terapia zajęciowa podzielona jest na:

 • gabinet terapii ręki – wykonywane są zabiegi wzmacniające kończyny górne ,ćwiczenia manualne i precyzyjne dłoni

 • gabinet samoobsługi – prowadzimy naukę oraz trening czynności dnia codziennego i czynności higienicznych

 • pracownie – kulinarna, rękodzieła, muzykoterapii

TERAPIA MOWY

 • ćwiczenia poprawy artykulacji

 • właściwa modulacja głosu

 • zwiększenie siły głosu

 • ćwiczenia zmniejszające sztywność mięśni ust i twarzy

 • ćwiczenia fonacji

 • ćwiczenia oddechowe

W zakresie pomocy neurologopedycznej prowadzone są ćwiczenia mające na celu poprawę funkcji mowy. Wieloetapowe oddziaływanie terapeutyczne skierowane jest do osób z afazją po uszkodzeniach mózgu w wyniku udarów, wylewów, zbiegów neurochirurgicznych, urazów komunikacyjnych. Terapia neurologopedyczna ma na celu przywrócenie funkcji mowy w zakresie reprodukowania głosek, nazywania, powtarzania, budowania wypowiedzi słownych w formie czynnej i pisanej w przypadku afazji motorycznej oraz w przypadku afazji czuciowej przywracanie funkcji rozumienia mowy, abstrahowania, dokonywania analizy tekstów i budowania wypowiedzi słownych, a także budowanie lub uaktywnienie aferentacji słuchowej.

MUZYKOTERAPIA – działanie stymulujące ale też wspierające. Za pomocą muzyki możemy pobudzić pacjenta do wysiłku fizycznego, przy równoczesnym odwróceniu jego uwagi od bólu i innych czynników hamujących. Muzyka rytmiczna np. marszowa wyrabia rytm chodu, jego sprężystość, poprawia również długość kroków oraz ułatwia zmianę kierunku ruchu.