Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Z powodu rozwoju motoryzacji i uprzemysłowienia urazy rdzenia kręgowego oraz urazy czaszkowo-mózgowe występują coraz częściej. W znacznym procencie dotyczą one ludzi młodych, przed 40 rokiem życia. Najczęstszymi przyczynami są wypadki komunikacyjne, oraz upadki z wysokości. Po okresie leczenia szpitalnego, oraz wczesnej rehabilitacji, konieczne jest dokładne badanie kliniczne, oraz ocena możliwości funkcjonalnych pacjenta pod kątem dalszej rehabilitacji. Uraz ośrodkowego układu nerwowego i jego następstwa są bardzo złożonym problemem, zarówno pod względem problemów klinicznych, psychologicznych jak i socjalnych pacjenta. Z tego powodu tak istotne jest dokładne ustalenie programu, oraz celu rehabilitacji.

Głównym celem pracy z pacjentem jest poprawa zaburzonych funkcji. Klasyczna rehabilitacja koncentruje się na poprawie siły mięśniowej, oraz zakresów ruchomości w stawach. Nie w każdym przypadku jest to jednak wystarczające. Stymulacja i przygotowanie mięśni jest początkowym etapem terapii. Stanowi ono podstawę do rehabilitacji funkcjonalnej, mającej na celu torowanie zaburzonych funkcji. W czasie pracy z terapeutą pacjent uczy się w zależności od stopnia uszkodzenia, prawidłowego sposobu obracania się w leżeniu, siadania, transferu na wózek, czy chodzenia.

Rehabilitacja funkcjonalna prowadzona jest metodami neurofizjologicznymi (PNF, PNF w wodzie, Ibita Bobath). W celu kształtowania stabilizacji tułowia, oraz propriorecepcji wykorzystywane są piłki ortopedyczne, berety Theraband. Ćwiczenia równowagi prowadzone są na platformach stabilometrycznych, oraz balansowych.

W czasie całej terapii zwracamy szczególną uwagę, aby pacjent wykonywał dokładnie aktywności, które poleca terapeuta z jednoczesnym zaangażowaniem mentalnym tzn. terapeuta zadaje pytania, np., co czujesz w danym momencie, dokąd czujesz napięcie, w którym miejscu.

Ścisła współpraca pacjenta i terapeuty to niezmiernie ważny punkt terapii umożliwiający wykluczenie pojawiających się niekorzystnych kompensacji, korektę błędów terapeutycznych (np.: zły kierunek oporu), co pozwala zwiększyć efektywność naszej terapii.

Oferta Centrum obejmuje:

 • Kinezyterapia:

  • rehabilitacja funkcjonalna metodami neurofizjologicznymi; PNF, Ibita Bobath

  • trening wydolnościowy na cykloergometrach, rotorach ręcznych itd.

  • ćwiczenia kształtujące kontrolę równowagi na platformie balansowej oraz stabilometrycznej

  • nauka lokomocji na bieżni mechanicznej z systemem podwieszenia w odciążeniu

 • Terapia ręki:

  • ćwiczenia funkcjonalne, czynności dnia codziennego (zapinanie guzików, wiązanie butów, itd.)

  • ćwiczenia na przyrządach według indywidualnie dobranego programu

 • Hydroterapia:

  • ćwiczenia indywidualne w basenie według metod PNF i Bad Ragaz

  • ćwiczenia grupowe w basenie

  • masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

 • Fizykoterapia:

  • stymulacje w porażeniach wiotkich i spastycznych

  • stymulacje pęcherza przy nietrzymaniu moczu

  • zabiegi przeciwbólowe

  • laser punktowy i ze skanerem

  • masaże lecznicze

 • Krioterapia ogólnoustrojowa – to zabieg skuteczny, który łącznie z usprawnianiem ruchowym pozwala na poprawę siły mięśniowej i ruchomości stawów jak również podnosi odporność organizmu.

 • Muzykoterapia – ma działanie stymulujące ale też wspierające. Za pomocą muzyki możemy pobudzić pacjenta do wysiłku fizycznego, przy równoczesnym odwróceniu jego uwagi od bólu i innych czynników hamujących. Muzyka rytmiczna np. marszowa wyrabia rytm chodu, jego sprężystość, poprawia również długość kroków oraz ułatwia zmianę kierunku ruchu.