Podziękowanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Serdecznie dziękujemy Środowiskowemu Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za podarowanie pracownikom naszego Centrum własnoręcznie uszytych maseczek ochronnych. Dzięki tej bezinteresownej akcji będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie pracy oraz o zdrowie naszych pacjentów.