Informacje ogólne

Informacje dla pacjentów:

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im Jana Pawła II w Bornem Sulinowie jest Ośrodkiem specjalistycznym świadczącym usługi rehabilitacyjne głównie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane lub inne schorzenia neurologiczne.

Ze względu na specyfikę działalności Centrum oraz zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacyjnych w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie: Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/Oddziale Dziennym dla wyodrębnionej grupy świadczeniobiorców – „osób chorych na stwardnienie rozsiane” koszt pobytu i rehabilitacji dla zainteresowanych jest zróżnicowany, tzn.

  • Osoba chora na stwardnienie rozsiane, posiadająca „skierowanie do szpitala” pokrywa koszt pobytu związany z wyżywieniem oraz noclegiem w Centrum.
  • Osoba chora na stwardnienie rozsiane, nie posiadająca „skierowania do szpitala” pokrywa koszt rehabilitacji oraz koszt pobytu.
  • Osoba z inną jednostką chorobową pokrywa koszt rehabilitacji oraz koszt pobytu.
  • Opiekun pokrywa koszt pobytu w takiej samej wysokości jak pacjent.

W celu wpisania się na listę osób oczekujących proszę o:

I. Przesłanie wymienionych, niezbędnych dokumentów (formularze poniżej):

  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza rodzinnego na formularzu ,,skierowanie do szpitala’’ (w posiadaniu każdego lekarza lub do pobrania poniżej). Dotyczy osób u których koszty rehabilitacji pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Ankietę I i II – Ankietę nr I można wypełnić online (formularz poniżej).  Ankietę I – wypełnia pacjent, natomiast Ankietę II -wypełnia lekarz neurolog.
  • Skalę Barthelskalę oceny sprawności wypełnia lekarz lub pielęgniarka środowiskowa. Dokument ten posłuży nam do wyceny opłaty za turnus.
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – Osoby posiadające takie orzeczenie.
  • Badanie na  posiew moczu  – tylko osoby,  które mają założony cewnik (dostarczyć dopiero przed  przyjazdem do Centrum).

II. Skontaktowanie się telefoniczne lub drogą elektroniczną z pracownikiem Centrum Rehabilitacji w celu zaplanowania terminu pobytu w Centrum.

W przypadku trudnej dostępności do lekarza (długi czas oczekiwania na wizytę) proszę o kontakt telefoniczny lub mejlowy w celu dokonania wpisu na listę osób oczekujących oraz zaplanowania dalszego postępowania prowadzącego do uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Osoby kompetentne do udzielania informacji dotyczących obowiązujących zasad wpisania na listę osób oczekujących:

kontakt: tel. 94 37 338-05

Dorota Anikiej, tel. wewn.22
Grażyna Gorzyczka, tel. wewn. 40
Małgorzata Lewita, tel. wewn. 24
e-mail: borne@centrumsm.eu

Proszę o zapoznanie się z dalszymi, ważnymi informacjami: kliknij tutaj.

Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie funkcjonuje w ramach Ośrodka / Oddziału Dziennego w związku z powyższym nie zapewniamy transportu dla osób korzystających z rehabilitacji w tutejszym Ośrodku.

 

Formularze: