Kinezyterapia

Kinezyterapia obejmuje półgodzinną indywidualną rehabilitację prowadzoną według zasad metody PNF, Bobath (IBITA) oraz Mc Kenzie. Głównym założeniem metody PNF i Bobath jest rehabilitacja funkcjonalna, ukierunkowana na konkretny problem, który utrudnia pacjentowi życie codzienne. Razem z pacjentem fizjoterapeuta ustala cel rehabilitacji np. poprawa lokomocji, nauka przesiadania się z wózka na łóżko, nauka obracania się na boki w łóżku.

W zależności od celu wykonujemy test funkcjonalny przed rozpoczęciem terapii i po zakończeniu 4 tygodniowej terapii np. test Time-Walking, mierzenie czasu jaki potrzebuje pacjent, aby przesiąść się z wózka na łóżko. Do oceny zaburzeń strukturalnych stosujemy głównie skalę Lovett i skale Ashworth.

W zależności od dysfunkcji pacjenta z SM program półgodzinnej indywidualnej rehabilitacji rozszerzony zostaje o naukę lokomocji, ćwiczenia czynne z oporem np. z taśmą Thera-Band, ćwiczenia dna miednicy, ćwiczenia równoważne na platformie balansowej i platformie stabilometrycznej oraz trening aerobowy na sprzętach rehabilitacyjnych.

W centrum rehabilitacji znajdują się dwie sale ćwiczeń wyposażone w nowoczesny sprzęt, między innymi:

  • elektryczne rotory do ćwiczeń czynnych i biernych, kończyn dolnych i górnych,
  • ergometry z wbudowanym programem treningowym – profesjonalny rower treningowy do ćwiczenia w pozycji półleżącej,
  • stoły pionizacyjne,
  • bieżnię do systemu odciążającego,
  • urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu,
  • urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń mięśni posturalnych,
  • stoły rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości,
  • lustra korekcyjne,
  • maty rehabilitacyjne.